Att göra i Laxviken

För de i familjen som inte är så intresserade av fiske så finns det en hel del annat att ta sig för här i omgivningarna.

Även ”fiskaren” måste väl hitta på något annat ibland.

Unika växter

Vid skogsbilvägen norr om byn till Lillvattnet, ligger Viktorbuan där finns ett artrikt orkidékärr. där växer bl.a. brudsporre, grönkulla, lappnycklar, skogsnycklar, Jungfru Marie nycklar och tvåblad.

Andra arter finns kvar som är kvarlevor från tidigare varma perioder, 5000-8000 år f.Kr. det är t.ex. almar, smånunneört, getrams, trolldruva i fjällkanten, trädväxande enar (eneskog i Lövsjön), gentsiana, arten Islandica i Laxviken, guckusko m.m.

ca 200m upp längs vägen mot Forsåsen finns en naturstig där det växer orkidéer.

Fångstgropar

Många fångstgropar där de förr fångade älgen finns att se. Att använda fångstgropar blev förbjudet 1864.

Djur

Här finns många olika djur och det är inte ovanligt att man kan få se några av dem som t.ex. björn, lo, bäver, ren, räv, hare, råddjur, grävling m.fl. Här finns också mer sällsynta arter såsom utter, järv, kungsörn, fiskgjuse, olika ugglor, vråkar m.m. Om våren ”kryllar” det av orre och tjäder invid vägkanterna.

Museum

Laxvikens Skogs & Flottarmuseum i Laxviken, ring och boka, 0645-210 17. Beppe Wolgers Muséet i Strömsund, öppet maj-sept, för tider ring 0670-330 12.

Affärer

Hos Hulda på Höyda köper du dina kläder. Affären ligger i Lövsjön, mot Föllinge, öppet alla dagar 12-18. Tel. 0645-620 42

OK Laxsjö, bensin & mat, öppet vard 9-18, lö 9-13, sön stängt. Tel. 0645-200 50

Allt möjligt finns på Föllinge Såg, öppet från kl 07.00 Tel 0645-101 02

Fjällgårdar

Almdalens Fjällgård ligger i väglöst land, på sommaren 9km promenad i vacker fjällnatur och på vintern skoter eller skidor.

Tjärnafjällets Fjällgård ligger ovanför Tuvattnet, 4km sommarbilväg och sedan 1,5 km stig.

Härifrån kan man fortsätta upp på Tjärnafjället som erbjuder en helt fantastisk utsikt i alla väderstreck.

Vandring

Kring Laxviken finns många fäbodar, tex i närheten av Lillvattnet ligger 3st. Från Laxsjö kan man åka upp till Tuvattnet, ca 15km, där man tar höger mot Tjärnafjället, ca 4 km och sen får man gå ca 1,5 km upp till en fjällgård som Unga Örnar äger. Det går också att gå ifrån Ålåsen dit upp. Därifrån kan man fortsätta upp i fjällvärlden längs skoterleden. Eller se ovan, Almdalens Fjällgård.

Badplats

I Laxviken finns en badplats i Hotagssjön vid Sågbacken, ca 2km. Norr om Laxsjö, invid väg 339 finns en badplats i Laxsjön (lite varmare).

Natura 2000

Ovanför Laxviken ligger Storsundet, ett våtmarksområde med ovanlig växtlighet. Fråga oss om vägbeskrivning. Här nedan ett utdrag ur Länsstyrelsens beskrivning:

”I de norra delarna finns två välutbildade källkupoler med extrem järnockrautfällning. Den ena av dessa kupoler är extremt välutbildad och höjer sig högt över omgivningen.Vegetationen i källorna är av mer extremrik typ. Nedströms källkupolerna vidtar ett källkärr med mycket goda förekomster av myrbräcka i 1000-tal. Påträffade orkidéer i området är ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. Incarnata), brudsporre (Gymnadenia conopsea) och tvåblad (Listera ovata).”